SOFTVER ZA CENTRALIZOVANO UPRAVLJANJE SISTEMIMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Automatizovano upravljanje različitim sistemima tehničke zaštite sa jednog mesta – od video nadzora, kontrole pristupa do sistema za dojavu i gašenje požara.

Totalna kontrola na jednom mestu

Jedan od izazova pred kojim se odgovorne kompanije nalaze, kada govorimo o primeni sistema tehničke zaštite, jeste manuelno upravljanje različitim sistemima koji nisu međusobno povezani. AllControl tim vam može pomoći da rešite ovaj izazov tako što ćete povezati sve sisteme tehničke zaštite i automatizovano upravljati video nadzorom, kontrolom pristupa i sistemom za dojavu požara na jednom centralnom mestu – efikasnije i ekonomičnije poslovanje.

Šta nudimo

U ovoj oblasti sarađujemo sa kompanijom Advancis čija su WinGuard rešenja po ceni i funkcionalnostima prilagođena različitim veličinama i potrebama kompanija, a odlikuje ih vrhunski kvalitet i sjajni rezultati u upravljanju ovim procesom.

WinGuard sveobuhvatan security management softver (PSIM) prikuplja, analizira i upravlja događajima sa različitih sistema tehničke zaštite ili bilo kog drugog sistema koji utiče na sprovođenje bezbednosnih procedura i to u realnom vremenu. Njegov inteligentni vizuelni prikaz omogućava kompanijama da lako i efikasno predvide i identifikuju neželjene situacije i blagovremeno reguju po unapred definisanim procedurama kako bi sprečile incidente i smanjile rizike poslovanja.

Ovaj softver dolazi u nekoliko paketa prilagođenih malim, srednjim i velikim kompanijama i organizacijama.

ŠTA VAM SISTEM DONOSI

Otvorena platforma za efikasniji i jednostavniji rad vašeg kontrolnog centra

Omogućava povezivanje i vizuelni prikaz kompletne tehničke infrastrukture vaše poslovne zgrade i pojednostavljuje rad kontrolnim centrima u upravljanju ovim inače veoma složenim procesom.

Izveštavanje

Napredno izveštavanje podrazumeva analizu različitih parametara koje sistem skladišti – od vrste i broja incidenata, analize određenog vremenskog segmenta do zona i oblasti.

CAD podrška

Importovanje ili povezivanje CAD fajlova omogućava vizuelni prikaz alarma.

Standardizovane procedure

Operater u kontrolnom centru ima uvid u video sadržaj sa kamera, prati mape i druge parametre sa sistema u realnom vremenu i radi po tačno utvrđenim procedurama definisanim u softveru te efikasnije rešava i minimizira incidentne situacije.

Skalabilnost

Platforma se može skalirati od jedne radne stanice do složenog kontrolnog centra koji objedinjuje sve poslovne objekte na distribuiranim lokacijama u okvirima i van granica države.

Obaveštavanje i mobilni uređaji

U cilju blagovremenog reagovanja platforma u realnom vremenu distribuira poruke o incidentnim situacijama radnim stanicama i pametnim telefonima – podržava slanje SMS poruka i video snimaka. Sistemu možete pristupiti i putem iOS i Android uređaja.

AUTOMATIZOVANO UPRAVLJANJE RAZLIČITIM SISTEMIMA SA JEDNOG MESTA
Scroll to Top