PERIMETARSKA ZAŠTITA

Napredni sistemi za elektronsku detekciju neovlašćenog upada u štićeni prostor brane vašu kritičnu infrastrukturu na više nivoa.

Ograda nije dovoljna

Zaštita perimetra nije tako jednostavna kako se na prvi pogled čini. Ukoliko spadate u red kompanija ili organizacija sa kritičnom infrastrukturom, ključno je pitanje kako da napravite sistem koji maksimalno štiti najosetljivije zone vašeg biznisa?

U AllControl timu ćete pronaći pouzdanog tehnološkog partnera, koji će vam pomoći da sagledate kritične tačke i implementirate najefikasniji sistem za elektronsku detekciju neovlašćenog upada u štićeni prostor.

Šta nudimo

Perimetarska zaštita na više nivoa

Kao sertifikovani partner kompanije Sorhea – vodeći evropski proizvođač sistema za perimetarsku zaštitu – nudimo sveobuhvatna rešenja za poslovne objekte, aerodrome, policiju, vojsku, komunalna preduzeća, elektroprivedu i druga industrijska postrojenja.

Infracrvene barijere

Ovo rešenje predstavlja nevidljivi zid i automatski pokreće alarme na najmanju moguću nepravilnost pri pokušaju prolaska. Pored toga ove barijere na jedinstven način omogućavaju kreiranje do tri zone u infracrvenom snopu čime lako možete ustanoviti preciznu lokaciju gde je došlo do povrede perimetra. Prvi stub odbrane vašeg štićenog prostora.

Tehničko rešenje obuhvata

  • Transmiter koji emituje zrak nevidljive infracrvene svetlosti
  • Receiver koji detektuje zrak i analizira da li je pravilno primljen

Šok detektorski kablovi (Shock Detection Cables)

Napredni protivprovalni sistem koji trigeruje alarme u slučaju pokušaja penjanja, seče ili  rušenja ograde.

Kako sistem funkcioniše

  • Senzori reaguju na pomeranje i šalju signal u kontrolnu jedinicu
  • Kontrolna jedinica prima signal i kreira alarm
  • Terminaciona jedinica omogućava pravljenje petlje i povezivanje dva detektorska kabla

Detektorska ograda

Rešenje obuhvata aktivnu ogradu sastavljenu od detektorskih panela koji generišu alarme pri pokušaju penjanja, seče ili rušenja ograde i pouzdan je čuvar vašeg perimetra.

Dualni detektori

Ovo napredno tehnološko rešenje smanjuje broj lažnih alarma. Detektori kombinuju infracrvene i mikrotalasne senzore, koristeći Doplerov efekat, i trigeruju alarm samo ukoliko obe tehnologije ustanove pokušaj provale u štićeni prostor. 

Maxibus rešenje za centralizovano upravljanje alarmima

Jedinica za centralizovanje alarmnih kontakata različitih Sorhea proizvoda na jednom mestu uz mogućnost obrade do 800 alarma. Zahvaljujući mrežnoj konekciji, omogućeno je daljinsko održavanje sistema, kao i integracija sa vodećim VMS platformama na tržištu.

Volumetrijska detekcija upada

Preuzmi brošuru

Scroll to Top